HÅLLBARHET & KVALITÈ​

Inom Natumin Pharma finns en medvetenhet om vårt samhällsansvar. Vårt mål är att kunna tillgodose samtliga intressenters krav och önskemål och därigenom bedriva en hållbar verksamhet; avseende såväl ekonomiska som sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Vi följer upp vår miljöpåverkan kontinuerligt och arbetar aktivt med ständiga förbättringar för att kunna garantera miljövänlig hantering av kemikalier och avfall i enlighet med miljölagstiftningen, samt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

VÅRT KVALITETSARBETE

Våra produkter tillverkas i enlighet med gällande regelverk för de olika produkttyperna, samt utvecklar och tillverkar även på uppdrag från externa samarbetspartners.​
Vår produktionsanläggning uppfyller strikta hygienkrav och luftrenheten kontrolleras regelbundet. Våra produktions- och lagerlokaler håller specificerade klimatkrav avseende temperatur och luftfuktighet.​
Vi kvalitetskontrollerar allt inkommande material samt färdig produkt mot fastställda specifikationer.

CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

ISO 13485-certifierade för tillverkning av medicintekniska produkter

ISO 22716-certifierade för tillverkning av kosmetiska produkter

Certifikat för e-märkning av fyllda förpackningar

FDA-inspekterad produktionsanläggning

EU-godkänd livsmedelsanläggning enligt förordning (EG) nr 853/2004 (godkännande nr 6674)