INNOVATION & PRODUKTUTVECKLING​

Natumin Pharmas innovation bygger på att utveckla unika produkter baserade på innovativa ingredienser för att bidra till en positiv hälsotrend och erbjuda ​förbättrad livskvalitet genom produkter som behandlar eller stödjer människokroppens olika funktioner.​

Natumin Pharma har ett eget laboratorium med kvalificerade produktutvecklare som arbetar med utveckling av formuleringar från koncept till färdig produkt.​
Vi arbetar med ett antal externa testfaciliteter för att validera och förfina produktutvecklingen, detta för att säkerställa en hög kvalitet och god vetenskaplig bas. ​

Vi har två patentplattformar som vi nyttjar för utveckling av nya innovativa produkter inom dermatologi, aktuella krämapplikationer, luktkontroll och antibakteriell hygien. ​
Båda familjerna omfattas av patent på global nivå. Patenten är baserade på gedigen bakomliggande forskning som bidrar till en stark position på exportmarknaden. ​

CERTIFIERINGAR OCH GODKÄNNANDEN

ISO 13485-certifierade för tillverkning av medicintekniska produkter

ISO 22716-certifierade för tillverkning av kosmetiska produkter

Certifikat för e-märkning av fyllda förpackningar

FDA-inspekterad produktionsanläggning

EU-godkänd livsmedelsanläggning enligt förordning (EG) nr 853/2004 (godkännande nr 6674)