NATUMIN PHARMA HISTORIA

Bolaget Natumin Pharma är sprunget ur en lokal hälsobutik som startades 1948 – Hälsoprodukter i Tenhult, Småland.

Kärnerud-familjen tog över ägandet av Hälsoprodukter i början av 1970-talet och lanserade flera framgångsrika produkter, exempelvis Ecomer, Strix och Imedeen. I början av 1990-talet såldes Hälsoprodukter till Ferrosan A/S. Några år senare grundades Natumin Pharma.

Natumin Pharma växte snabbt med tunga investeringar i forskning och utveckling. 2012 investerades det i en egen, modern tillverkningsenhet för produktion av medicintekniska produkter, kosmetiska produkter, kosttillskott och traditionella växtbaserade läkemedel. Tillverkningsenheten ligger i Habo, nära Jönköping.

NATUMIN PHARMA IDAG

Natumin Pharma har ingått i koncernen Medica Natumin fram till maj 2022 då Humble Group förvärvade bolaget. Vår verksamhet kan idag delas in i följande delar:

  • Fristående kontraktstillverkare till såväl gruppens bolag samt till externa kunder inom kosmetik och kosttillskott.
  • Försäljning och tillverkning av våra egna varumärken.
  • Distribution och försäljning av den högeffektiva C-vitaminen från Ester C-company på den europeiska marknaden.

Allt ovan bedrivs ifrån våra effektiva och anpassade lokaliteter i Habo strax norr om Jönköping.